Trường Mầm non Nga My tổ chức tết 1/6/2020 cho các bé tại các điểm trường.